::BACH KHOA:: CDIO http://cdio.vn

KÝ KẾT HỢP TÁC GIỮA KHOA CƠ KHÍ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA VÀ CÔNG TY TÂN HIỆP HƯNG
08.09.2015


 

Ngày 03/9/2015, Khoa Cơ Khí đã tổ chức Lễ Ký kết Hợp tác giữa Khoa và Công ty TNHH SX TM DV Nhựa Tân Hiệp Hưng.
Trong thời gian từ tháng 6/2015 đến nay, Khoa Cơ Khí và Công ty Tân Hiệp Hưng đã có nhiều hoạt động hợp tác hiệu quả. Khoa đã hỗ trợ cho công ty trong tuyển dụng kỹ sư cơ khí, cử đoàn cán bộ tham quan, khảo sát và sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu cải tiến công nghệ, đào tạo kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tại công ty.
Về phía Tân Hiệp Hưng, công ty đã tiếp nhận 15 sinh viên cơ khí đến thực tập có lương và sẽ tiếp tục hỗ trợ cho các hoạt động thực tập kỹ thuật cho sinh viên của Khoa.

Để cụ thể hóa, từ đó củng cố chặt chẽ và bền vững quan hệ giữa đôi bên, nội dung bản thỏa thuận hợp tác đã đi sâu vào các trọng tâm về nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, đào tạo, tuyển dụng, thực tập cho sinh viên và các hoạt động tài trợ, trên nguyên tắc gắn kết công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học với thực tiễn để đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của Nhà Trường và của Doanh nghiệp.


Quang cảnh lễ ký kết


Nghi thức ký kết hợp tác 

Chụp ảnh lưu niệmURL của bản tin này::http://cdio.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=165

© ::BACH KHOA:: CDIO contact: info@vihan.vn