::BACH KHOA:: CDIO http://cdio.vn

Sử dụng BK-Elearning trong giảng dạy môn Nhập môn về kỹ thuật
07.03.2012

Tổ triển khai CDIO khoa Cơ Khí kính đề nghị quý thầy cô đang giảng dạy môn học Nhập môn về Kỹ Thuật sử dụng BK e-learning và yêu cầu sinh viên đăng nhập để post bài một cách thường xuyên. Phòng đào tạo xem đây là môn thí điểm nên sẽ có thống kê hàng tuần. Đây là một trong những điều kiện tiên quyết mà nhà trường yêu cầu môn học và để tổ CDIO thanh toán hợp đồng giảng dạy cho quý thầy cô theo đề án CDIO.

Cụ thể phòng đào tạo sẽ thống kê theo các mục sau:

+ Số lượt giảng viên truy cập
+ Số lượt sinh viên truy cập
+ Forum hoạt động
+ Số lượng bài đã post lên
+ Số lượng câu hỏi của sinh viên không được trả lời
+ Bài tập trên mạng
+ Đánh giá điểm
+ Đề cương môn học
URL của bản tin này::http://cdio.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=64

© ::BACH KHOA:: CDIO contact: info@vihan.vn