::BACH KHOA:: CDIO http://cdio.vn

Báo cáo giảng dạy giữa kỳ CDIO
27.04.2012

Nhóm triển khai CDIO khoa Cơ Khí kính gởi quý thầy cô giảng dạy môn học theo CDIO, quý thầy cô:


        Hà Anh Tùng                       

        Bùi trọng Hiếu

        Phạm Huy Hoàng

        Lưu Phương Minh

        Phan Tấn Tùng

        Thái Thị Thu Hà

        Nguyễn Hữu Lộc

        Huỳnh Ngọc Hiệp


Theo hợp đồng đã ký với quý thầy cô, kính đề nghị quý thầy cô làm báo cáo giảng dạy giữa kỳ cho môn học theo CDIO mà quý thầy cô đang đảm trách.


Mẫu báo cáo giữa kỳ được đính kèm email này. Mẫu này cũng được sử dụng cho báo cáo cuối kỳ.


Kính đề nghị quý thầy cô nộp báo cáo giảng dạy này theo:

+ Bản in giấy gởi về phòng giáo vụ khoa cơ khí.

+ File điện tử gởi về cho thầy Nguyễn Hữu Lộc: nhlcad@yahoo.com và CC cho Phạm Quang Trung:quangtrungkstn@gmail.com


Thời hạn: trước thứ 2 ngày 7/5/2012.
URL của bản tin này::http://cdio.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=90

© ::BACH KHOA:: CDIO contact: info@vihan.vn