::BACH KHOA:: CDIO http://cdio.vn

Nộp báo cáo tóm tắt bài báo tham dự hội nghị CDIO
09.05.2012

Kính mong quý thầy cô có tên trong danh sách phân công nộp các báo cáo tóm tắt và các bài báo đầy đủ theo kế hoạch của ĐHQG. Danh sách phân công cụ thể như sau:


Danh sách phân công viết bài tham dự Hội nghị sơ kết CDIO 06.2012 như sau:

STT

Tên bài báo

Người thực hiện

Email

1

Sơ kết triển khai CDIO tại Trường ĐH BK cho nhóm ngành Kỹ thuật chế tạo

PGS.TS Nguyễn Hữu Lộc

nhlcad@yahoo.com

 

2

Môn học cơ sở/ chuyên ngành theo CDIO: Môn Nguyên Lý Máy

PGS. TS Phạm Huy Hoàng, TS. Bùi Trọng Hiếu

phhoang@hcmut.edu.vn, hieubt@hcmut.edu.vn

 

3

Tham luận của SV Khoa Cơ khí

Võ Trần Vy Khanh

vykhanhvotran@gmail.com

 

Phân công viết bài tham dự Hội nghị CDIO tháng 08.2012.

STT

Tên bài báo

Người thực hiện

Email

1

Phát triển và triển khai chương trình CDIO cho nhóm ngành Kỹ thuật chế tạo

PGS.TS Nguyễn Hữu Lộc

nhlcad@yahoo.com

 

2

Nhập môn về kỹ thuật cho chương trình CDIO – Kỹ thuật chế tạo

PGS.TS Phạm Ngọc Tuấn

Huỳnh Công Lớn

phamngoctuan.vn@gmail.com

huynhlon@gmail.com

3

Môn học cơ sở ngành theo CDIO: Môn Nguyên Lý Máy

PGS. TS Phạm Huy Hoàng, TS. Bùi Trọng Hiếu

phhoang@hcmut.edu.vn, hieubt@hcmut.edu.vn

 

4

Đồ án CDIO

PGS.TS Nguyễn Hữu Lộc

nhlcad@yahoo.com

5

Thiết kế giảng dạy, học tập và đánh giá học tập theo CDIO

TS. Phạm Công Bằng

pcbang75@gmail.com

 

6

Trải nghiệm học chủ động với chương trình CDIO

Võ Trần Vy Khanh

vykhanhvotran@gmail.com

 URL của bản tin này::http://cdio.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=98

© ::BACH KHOA:: CDIO contact: info@vihan.vn